Manual Biologie. Clasa a VII-a

Manualul este structurat în trei unități de învățare, care respectă domeniile de conținut ale programei școlare. La acestea se adaugă o recapitulare inițială însoțită de o evaluare inițială și o recapitulare finală însoțită de un test de evaluare. Lecțiile sunt structurate echilibrat, oferă informațiile necesare corecte din punct de vedere științific și adecvate vârstei elevilor și sunt abordate sistematizat, în opt secțiuni:

  • Îmi amintesc – reprezintă un prilej excelent pentru elevi de a rememora concepte și noțiuni din biologie, oferindu-le ocazia de a-și consolida cunoștințele existente;
  • Învăț – integrează noile conținuturi într-un mod cursiv și accesibil;
  • Descopăr – conține propuneri de lucrări practice, activități de observare și investigații prin care elevii sunt stimulați să coopereze și să găsească soluții, exemple, argumente la situațiile prezentate;
  • Rețin – rezumă informațiile principale din lecție;
  • Mă informez – stimulează curiozitatea elevilor și dorința de a afla mai mult;
  • Dicționar – îmbogățește vocabularul elevului cu termeni specifici biologiei;
  • Aplic – stimulează formarea competențelor prevăzute în programa școlară prin aplicații diversificate;
  • Portofoliul meu – încurajează creativitatea și studiul suplimentar prin documentare și lucru individual sau în echipă;
  • Proiectele și investigațiile completează metodelor tradiționale de evaluare cu unele alternative.

Activitățile de evaluare de la sfârșitul fiecărei lecții verifică, fixează și oferă feedback asupra însușirii noilor cunoștințe. Itemii de evaluare sunt obiectivi, semiobiectivi și cu răspuns deschis,verifică atât înțelegerea conținuturilor, cât și transferul lor în viața de zi cu zi.

Varianta digitală a manualului reproduce varianta tipărită și cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia interactive de învățare, menite a dinamiza conținutul teoretic: exerciții interactive, elemente video și grafice cu informații suplimentare și curiozități.

 

Descarcă planificarea calendaristică

Descarcă planificarea pe unitati de învățare

Răsfoiește varianta digitală a manualului

Cod Produs: MN45

Autor: Claudia Ciceu, Niculina Badiu

Format: 29 x 20,5

Nr. Pagini: 132

Tip Carte: Manual

ISBN: 978-630-6530-94-6