Istorie. Caiet de lucru pentru clasa a VI-a

Acest caiet de lucru dedicat elevilor de clasa a VI-a este un instrument de învățare util atât pentru lucrul acasă, individual, cât și pentru lucrul în clasă.

Structurat în patru unități de învățare, caietul de lucru propune exerciții variate, organizate gradual, de la simplu la complex. Activitățile incluse îi ajută pe elevi să aprofundeze și să fixeze conținuturile propuse de programa școlară. Cu ajutorul acestora, elevul va învăța să localizeze în spațiu lumea cunoscută în diferite perioade istorice, să utilizeze coordonatele temporale referitoare la faptele și la procesele istorice, să întrebuințeze adecvat termenii istorici în prezentarea unui fapt/proces istoric și să-și exerseze gândirea critică în analiza surselor de informare, să identifice elementele de cauzalitate prezente în sursele istorice și să folosească autonom diverse resurse de învățare.

Pe lângă unitățile de învățare, caietul conține o secțiune de recapitulare și evaluare finală, precum și secțiuni de autoevaluare, care îl fac pe elev conștient de procesul de învățare și îl încurajează să-și verifice constant progresul.

 

Caietul reprezintă un instrument de lucru complementar pentru Manualul de clasa a VI-a și poate fi utilizat atât pentru studiu individual, cât și pentru activitatea de la clasă.

Prin selecția diversificată de texte suport și prin exercițiile variate, organizate în funcție de conținuturile prevăzute în programa pentru clasa a VI-a, caietul urmărește consolidarea și aprofundarea cunoștințelor. Cu ajutorul său, elevii își pot exersa deprinderile de identificare a tipurilor de text și a elementelor de construcție a comunicării, dar și abilități mai complexe, de redactare a unui text sau de exprimare și motivare a opiniei proprii despre un subiect din orizontul familiar. Caietul conține evaluări inițiale, formative și finale, precum și grile de autoevaluare cu ajutorul cărora elevii își pot verifica obiectiv progresul.

Caietul de lucru este în conformitate cu programa școlară în vigoare.

23,90 lei

Cod Produs: GM207

Autor: Claudia Drăgănoiu

Format: 26 x 20,5

Nr. Pagini: 72

Tip Carte: Caiet de lucru

ISBN: 978-630-6530-34-2