Eseul Argumentativ pentru Bacalaureat

Eseul argumentativ pentru Bacalaureat este instrumentul potrivit pentru ca elevii de clasa a XII-a să-și însușească tehnicile de redactare ale argumentării.
Materialul conține:
• 100 de modele de eseuri pe o tematică de interes general, diferențiate în funcție de profil, pe marginea cărora sunt notate ideile principale;
• 104 aplicații practice:
– 20 de texte argumentative, aparținând stilului publicistic, pe baza cărora sunt formulați itemi meniți să îi familiarizeze pe elevi cu urmărirea elementelor importante pentru acest tip de text;
– 40 de variante de subiecte de oral pentru Bacalaureat. Textele selectate aparțin stilurilor funcționale prevăzute în programă. Ca puncte de sprijin pentru redactarea răspunsurilor, fiecare variantă de subiect este urmată de întrebări de ghidaj, de un plan simplu de idei sau de o schemă în care un element al textului argumentativ (ipoteza, concluzia sau un argument) a fost furnizat de autoare;
– 44 de teme de eseuri argumentative pentru subiectul II de la Bacalaureat (22 pentru profilul real și 22 pentru profilul uman).
• noțiuni teoretice care sintetizează etapele integrante ale eseului argumentativ și prezintă o selecție a celor mai des utilizați conectori în redactare.

27,00 lei

Cod Produs: LC122

Autor: Maria Boghici, Corina Chelbuță-Ban, Alina Hristea, Cătălina Stoica

Format: 16.5 x 23.5

Nr. Pagini: 271

Tip Carte: Culegere

ISBN: 978-606-590-471-2